Canterra eies av de ansatte, og vår ambisjon er å være et prosjektfaglig ekspertmiljø - til beste for våre kunder, medarbeidere og et bærekraftig samfunn.

 

Om Canterra

Canterra AS eies av de ansatte. Vi er gode kollegaer som har bred erfaring fra komplekse prosjekter innen bygg, infrastruktur og teknologi.

Vi har ingen bindinger til leverandører eller andre aktører. Det er viktig for oss at vi opptrer nøytralt når vi bistår våre kunder i utredninger og gjennomføring av prosjekter. Våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på at vi forvalter den tillit de gir oss på en trygg og etterrettelig måte.

Prosjekter

Vi bistår i alle faser av prosjekters gjennomføring. Dette omfatter bistand til å sikre at ambisjoner og strategier utvikles til godt definerte behov, mål og alternative løsninger, og til forutsigbar og effektiv gjennomføring av valgte prosjekter. Vi er opptatt av at prosjektets leveranser tas i bruk på en måte som gir ønskede nytteeffekter. Vi vil skape nyttige løsninger og dele vår kreativitet og kompetanse med våre kunder.

Vår ambisjon er å etablere oss som et velrenommert prosjektfaglig kompetansemiljø hos ledende aktører i privat og offentlig sektor i Norge. Vi jobber primært innenfor helse, samferdsel, bygg og offentlig sektor.

Vi er del av et nettverksbasert strategisk samarbeid mellom likeverdige og komplementære ekspertmiljøer – noe som sikrer både smidighet og skalerbar styrke til beste for våre kunder og deres behov i årene som kommer.

Lang erfaring

Canterra er et nytt selskap, men gründerne og selskapets forretningsidé trekker en linje tilbake i tid, til Terramar AS, som var et av landets fremste prosjektmiljøer i perioden 1987 til 2015. De som kjenner oss fra denne perioden vil kjenne igjen menneskene, kvaliteten i våre leveranser og i måten vi samarbeider med våre kunder og partnere.

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra med å utvikle og gjennomføre prosjekter som er viktige for deg og din virksomhet!

ANSATTE

Alle våre konsulenter har universitetsutdannelse på masternivå eller høyere. De har omfattende erfaring med utvikling, planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter for sentrale virksomheter innenfor helse, samferdsel, bygg, energi og offentlig forvaltning. Gründerne har jobbet tett sammen i over 20 år og har inngående kompetanse og erfaring med å drifte et konsulentselskap som legger stor vekt på å skape et godt og trygt fellesskap/arbeidsmiljø hvor man tør å trå utenfor egen komfortsone – hver dag! Vi søker å skape oppmerksomhet om våre ideer og løsninger og har fokus på å levere høy kvalitet i oppdrag for våre kunder og i samarbeid med våre partnere.

Olav Arrestad, foto: Caroline Roka

Olav Aarrestad

Partner / Daglig leder
Olav har 30 års erfaring i rollen som prosjekt- og programleder. Han har gjennomført flere komplekse oppdrag innen strategi- og forretningsutvikling hos store offentlige virksomheter. Olav har solid erfaring innen analyser, utredninger, beslutningsstøtte og kvalitetssikring, herunder KS1 og KS2. Han har over 20 års erfaring som leder i konsulentvirksomhet, med både resultat- og personalansvar. Olav er en god sparringspartner og støttespiller for kolleger, og er opptatt av at alle skal lykkes i sitt arbeid.
Ole-Martin Semb, foto: Caroline Roka

Ole Martin Semb

Partner
Ole Martin har i mer enn 25 år hatt rollen som prosjektleder og rådgiver for planlegging og gjennomføring av større investerings- og omstillingsprosjekter. Han har solid kompetanse innen ledelse og styring av tverrfaglige prosjekter i tidligfase, og har gjennomført flere konseptvalgsutredninger, KS1 og KS2. Ole Martin er opptatt av sterk involvering av både oppdragsgiver, fagpersonell og interessenter for å sikre kvalitet og solide, kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag. Han ser alle og er opptatt av at teamet skal lykkes sammen.
Hege Gry Solheim, foto: Caroline Roka

Hege Gry Solheim

Partner
Hege Gry har over 30 års erfaring i rollen som prosjektleder, prosjektstyrer og analytiker i et bredt spekter av komplekse, offentlige byggeprosjekter. Hun har solid kompetanse fra såvel tidligfase som prosjekterings- og gjennomføringsfase. I tillegg har hun hatt sentrale roller i kvalitetssikring av store offentlige prosjekter, KS1 og KS2. Hege Gry er en engasjert lagspiller som jobber analytisk og strukturert. Hun er en god samtalepartner og lytter, og har god evne til å sette seg inn i ulike sider av en problemstilling.
Stian Ilebrekke, foto Caroline Roka

Stian Ilebrekke

Partner
Stian har 25 års erfaring i rollen som prosjektleder, prosjektstyrer og analytiker i offentlige byggeprosjekter. Han har solid kompetanse innenfor styringsdokumenter, beslutningsstøtte, usikkerhetsanalyser og utredninger. Stian er en utpreget lagspiller som jobber dedikert med hvordan man organiserer og utvikler gode prosjektteam både faglig og sosialt. Han er opptatt av at oppgaver han gjennomfører skaper resultater og merverdi for andre.
May Kristin Engdahl, foto: Caroline Roka

May Kristin Engdahl

Partner / Økonomi og HR ansvarlig
May har mer enn 30 års erfaring i rollene som økonomi- og HR-direktør i konsulentvirksomheter. Hun er opptatt av å bygge merkevare, utvikle medarbeidere og skape gode resultater for virksomheten gjennom å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø der ansatte tør å trå utenfor egen komfortsone. May er en kulturbygger og brenner for kjerneverdiene initiativ og samspill.
Hagbarth

Hagbarth Vogt-Lorentzen

Prosjektleder
Hagbarth har mer enn 40 års erfaring i rollen som både prosjektleder, prosjekteringsleder og rådgivende ingeniør for store, komplekse prosjekter i tidligfase, gjennomføring og idriftsettelse. Han har inngående kjennskap til Finansdepartementets KS-regime hvor han, helt fra oppstarten i 2000 og frem til i dag, har hatt ledende og sentrale roller i kvalitetssikring av store, offentlige prosjekter, KS1 og KS2. Med sin solide erfaring er Hagbarth en dyktig rådgiver som trives i samspill med andre.
Ingrid

Ingrid Egeberg

Prosjektleder
Ingrid har mer enn 15 års erfaring i rollen som prosjektleder for komplekse offentlige byggeprosjekter, spesielt i tidligfase og prosjekteringsfase. Bakgrunnen hennes er også nyttig i hennes rolle som kvalitetssikrer av store offentlige prosjekter - både KS1 og KS2. Ingrid er reflektert og motiveres av å kunne bidra positivt til prosjektenes betydning for et velfungerende og bærekraftig samfunn. Med systematisk tilnærming, et glimt i øyet og gode samarbeidsevner, omsetter hun byggherrens ambisjoner til konkrete prosjekter.
Thomas

Thomas Raad Bjørnstad

Prosjektleder
Thomas har over 15 års erfaring i rollen som prosjektleder for komplekse IT- prosjekter, både på kunde- og leverandørsiden. Han har jobbet med utredninger, anskaffelser, implementering og systemutvikling hvor det stilles høye krav til omstilling, effektivisering og digitalisering. Thomas setter seg raskt inn i nye roller og jobber målbevisst med forankring og sluttbrukerperspektivet, for å sikre gode resultater. Han har stor arbeidskapasitet, trives godt i samspill med andre og nøler ikke med å ta initiativ der han ser han kan bidra.
Trine

Trine Hansen Sundet

Prosjektleder
Trine har 25 års erfaring i rollen som prosjektleder og prosjektstyrer i store, komplekse bygg- og anleggsprosjekter fra planleggings- til gjennomføringsfase. Hun har høy kompetanse innen offentlige anskaffelser, kontraktsoppfølging, samt kostnads- og fremdriftsstyring. Trine er en engasjert og strukturert person med høy arbeidskapasitet. Hun tar et stort ansvar i teamene hun jobber i, og er en meget god bidragsyter både til det faglige og det sosiale miljøet.

REFERANSER

Vi har via våre tidligere arbeidsgivere, i første rekke Terramar AS og Atkins Norge AS, hatt gleden av å bistå en rekke kunder med å utvikle og gjennomføre prosjekter som har vært viktige for dem og for en samfunnsmessig bærekraftig vekst og verdiskaping.

Avinor, Avinor Flysikring, Bane NOR, Direktoratet for e-helse, Finansdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Helsedepartementet, Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Sør-Øst, Justis- og politidepartementet, Kommunenes Sentralforbund, Kulturdepartementet, Linstow, Nittedal kommune, Norsk Helsenett, NSB, Nye Veier, Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Politidirektoratet, REC, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Sporveien, Statsbygg, Sykehusbygg, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner, Sørlandet sykehus