Canterra eies av de ansatte, og vår ambisjon er å være et prosjektfaglig ekspertmiljø - til beste for våre kunder og medarbeidere.

 

Om Canterra

Canterra AS eies av de ansatte. Vi er gode kollegaer som har bred erfaring fra komplekse prosjekter innen bygg, infrastruktur og teknologi.

Vi har ingen bindinger til leverandører eller andre aktører. Det er viktig for oss at vi opptrer nøytralt når vi bistår våre kunder i utredninger og gjennomføring av prosjekter. Våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på at vi forvalter den tillit de gir oss på en trygg og etterrettelig måte.

Prosjekter

Vi bistår i alle faser av prosjekters gjennomføring. Dette omfatter bistand til å sikre at ambisjoner og strategier utvikles til godt definerte behov, mål og alternative løsninger, og til forutsigbar og effektiv gjennomføring av valgte prosjekter. Vi er opptatt av at prosjektets leveranser tas i bruk på en måte som gir ønskede nytteeffekter. Vi vil skape nyttige løsninger og dele vår kreativitet og kompetanse med våre kunder.

Vår ambisjon er å etablere oss som et velrenommert prosjektfaglig kompetansemiljø hos ledende aktører i privat og offentlig sektor i Norge. Vi jobber primært innenfor helse, samferdsel, bygg og offentlig sektor.

Vi er del av et nettverksbasert strategisk samarbeid mellom likeverdige og komplementære ekspertmiljøer – noe som sikrer både smidighet og skalerbar styrke til beste for våre kunder og deres behov i årene som kommer.

Lang erfaring

Canterra er et nytt selskap, men gründerne og selskapets forretningsidé trekker en linje tilbake i tid, til Terramar AS, som var et av landets fremste prosjektmiljøer i perioden 1987 til 2015. De som kjenner oss fra denne perioden vil kjenne igjen menneskene, kvaliteten i våre leveranser og i måten vi samarbeider med våre kunder og partnere.

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra med å utvikle og gjennomføre prosjekter som er viktige for deg og din virksomhet!

ANSATTE

Våre ansatte har omfattende erfaring med utvikling, planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter for sentrale virksomheter innenfor helse, samferdsel, bygg, energi og offentlig forvaltning. Gründerne har jobbet tett sammen i over 20 år og har inngående kompetanse og erfaring med å drifte et konsulentselskap som legger stor vekt på å skape et godt og trygt fellesskap/arbeidsmiljø hvor man tør å trå utenfor egen komfortsone – hver dag! Vi søker å skape oppmerksomhet om våre ideer og løsninger og har fokus på å levere høy kvalitet i oppdrag for våre kunder og i samarbeid med våre partnere.

Olav Arrestad, foto: Caroline Roka

Olav Aarrestad

Partner / Daglig leder
Olav har 30 års erfaring med utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter i virksomheter med høye krav til stabil og uforstyrret drift. Han har meget god forståelse for sammenhenger mellom ledelse og virksomhetsstrategi.
Ole-Martin Semb, foto: Caroline Roka

Ole Martin Semb

Partner
Ole Martin har i mer enn 25 år jobbet med planlegging og gjennomføring av større investerings- og omstillings-prosjekter. Han har meget god kompetanse innen ledelse og styring av prosjekter i tidligfase.
Hege Gry Solheim, foto: Caroline Roka

Hege Gry Solheim

Partner
Hege Gry har i mer enn 30 år jobbet med styring og ledelse av prosjekter, og har inngående kompetanse innenfor alle prosjektfaser. Hun har også hatt sentrale roller i kvalitetssikring av store offentlige prosjekter.
Stian Ilebrekke, foto Caroline Roka

Stian Ilebrekke

Partner
Stian har i over 20 år jobbet med ledelse og styring av store og komplekse bygg- og anskaffelsesprosjekter. Han har også hatt sentrale roller i utarbeidelse av styringsdokumenter, gjennomføringsstrategier og utredninger.
May Kristin Engdahl, foto: Caroline Roka

May Kristin Engdahl

Partner / Økonomi og HR ansvarlig
May har i mer enn 30 år jobbet med ledelse av konsulent-virksomheter. Hun har blant annet hatt lederroller innen økonomi, HR og rekruttering.
Hagbarth

Hagbarth Vogt-Lorentzen

Prosjektleder
Hagbarth har 40 års erfaring fra prosjektbasert ledelse, både som rådgivende ingeniør og som prosjektleder og prosjekteringsleder. Han har inngående kjennskap til Finansdepartementets KS-regime hvor han, helt fra oppstarten i 2000 og frem til i dag, har hatt ledende / sentrale roller.
Ingrid

Ingrid Egeberg

Prosjektleder
Ingrid har mer enn 15 års erfaring i rollen som prosjektleder for komplekse offentlige byggeprosjekter, spesielt i tidligfase og prosjekteringsfase. Hun har også hatt sentrale roller i kvalitetssikring av store offentlige prosjekter - både KS1 og KS2.
Thomas

Thomas Raad Bjørnstad

Prosjektleder
Thomas har over 15 års erfaring fra ledelse av IT prosjekter, både på kunde- og leverandørsiden. Han har jobbet med utredninger, anskaffelser, implementering og utvikling der krav til omstilling, effektivisering og digitalisering har økt kompleksiteten.
Trine

Trine Hansen Sundet

Prosjektleder
Trine har 25 års erfaring fra store komplekse bygg- og anleggsprosjekter fra planleggings- til gjennomføringsfase. Hun har inngående erfaring med offentlige anskaffelser, kontrakts-/entrepriseoppfølging, samt kostnads- og fremdriftsstyring.

REFERANSER

Vi har via våre tidligere arbeidsgivere, i første rekke Terramar AS og Atkins Norge AS, hatt gleden av å bistå en rekke kunder med å utvikle og gjennomføre prosjekter som har vært viktige for dem og for en samfunnsmessig bærekraftig vekst og verdiskaping.

Avinor, Avinor Flysikring, Bane NOR, Direktoratet for e-helse, Finansdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Helsedepartementet, Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Sør-Øst, Justis- og politidepartementet, Kommunenes Sentralforbund, Kulturdepartementet, Linstow, Nittedal kommune, Norsk Helsenett, NSB, Nye Veier, Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Politidirektoratet, REC, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Sporveien, Statsbygg, Sykehusbygg, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner, Sørlandet sykehus