Canterra eies av de ansatte, og vår ambisjon er å være et prosjektfaglig ekspertmiljø - til beste for våre kunder, medarbeidere og et bærekraftig samfunn.

 

Om Canterra

Canterra AS eies av de ansatte. Vi er gode kollegaer som har bred erfaring fra komplekse prosjekter innen bygg, infrastruktur og teknologi.

Vi har ingen bindinger til leverandører eller andre aktører. Det er viktig for oss at vi opptrer nøytralt når vi bistår våre kunder i utredninger og gjennomføring av prosjekter. Våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på at vi forvalter den tillit de gir oss på en trygg og etterrettelig måte.

Prosjekter

Vi bistår i alle faser av prosjekters gjennomføring. Dette omfatter bistand til å sikre at ambisjoner og strategier utvikles til godt definerte behov, mål og alternative løsninger, og til forutsigbar og effektiv gjennomføring av valgte prosjekter. Vi er opptatt av at prosjektets leveranser tas i bruk på en måte som gir ønskede nytteeffekter. Vi vil skape nyttige løsninger og dele vår kreativitet og kompetanse med våre kunder.

Vår ambisjon er å etablere oss som et velrenommert prosjektfaglig kompetansemiljø hos ledende aktører i privat og offentlig sektor i Norge. Vi jobber primært innenfor helse, samferdsel, bygg og offentlig sektor.

Vi er del av et nettverksbasert strategisk samarbeid mellom likeverdige og komplementære ekspertmiljøer – noe som sikrer både smidighet og skalerbar styrke til beste for våre kunder og deres behov i årene som kommer.

Lang erfaring

Canterra er et nytt selskap, men gründerne og selskapets forretningsidé trekker en linje tilbake i tid, til Terramar AS, som var et av landets fremste prosjektmiljøer i perioden 1987 til 2015. De som kjenner oss fra denne perioden vil kjenne igjen menneskene, kvaliteten i våre leveranser og i måten vi samarbeider med våre kunder og partnere.

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra med å utvikle og gjennomføre prosjekter som er viktige for deg og din virksomhet!

ANSATTE

Alle våre konsulenter har universitetsutdannelse på masternivå eller høyere. De har omfattende erfaring med utvikling, planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter for sentrale virksomheter innenfor helse, samferdsel, bygg, energi og offentlig forvaltning. Gründerne har jobbet tett sammen i over 20 år og har inngående kompetanse og erfaring med å drifte et konsulentselskap som legger stor vekt på å skape et godt og trygt fellesskap/arbeidsmiljø hvor man tør å trå utenfor egen komfortsone – hver dag! Vi søker å skape oppmerksomhet om våre ideer og løsninger og har fokus på å levere høy kvalitet i oppdrag for våre kunder og i samarbeid med våre partnere.

Olav Aarrestad

Daglig leder

May Kristin Engdahl

Økonomi og HR-ansvarlig

Ole Martin Semb

Prosjektleder

Hege Gry Solheim

Prosjektleder

Stian Ilebrekke

Prosjektleder

Ingrid Egeberg

Prosjektleder

Trine Hansen Sundet

Prosjektleder

Dagny Bredde-Prytz

Prosjektleder

Lise Westskogen

Prosjektleder

Lars Oma

Prosjektleder

Espen Storbråten

Prosjektleder

Marte Venstad

Prosjektleder

REFERANSER

Våre konsulenter har hatt gleden av å bistå en rekke kunder med å utvikle og gjennomføre prosjekter som har vært viktige for dem og for en samfunnsmessig bærekraftig vekst og verdiskaping.

Avinor, Avinor Flysikring, Bane NOR, Direktoratet for e-helse, Finansdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Helsedepartementet, Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Sør-Øst, Justis- og politidepartementet, Kommunenes Sentralforbund, Kriminalomsorgsdirektoratet, Kulturdepartementet, Linstow, Lillehammer kommune, Nittedal kommune, Norsk Helsenett, Norsk Nukleær Dekommisjonering, NSB, Nye Veier, Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Politidirektoratet, REC, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Sporveien, Statsbygg, Sykehusbygg, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner, Sørlandet sykehus