Ledige stillinger

Prosjektledere IT

Canterra AS er et konsulentselskap lokalisert i Oslo sentrum. Vi eier oss selv, og alle nyansatte får mulighet til å kjøpe aksjer etter fullført prøvetid. Vi legger stor vekt på likeverd, medbestemmelse og samarbeid. Gjennom engasjement, initiativ og samspill skal vi lykkes sammen!

Våre konsulenter bistår kunder, i offentlig og privat sektor, med ledelse og styring av IT-prosjekter for å skape riktige, gode og effektive løsninger.  

Vår oppgave er å hjelpe våre kunder med å velge riktige konsepter for økt konkurransekraft og effektivisering, samt etablere, gjennomføre og evaluere deres prosjekter. Prosjektene vi er engasjerte i skal gi positive ringvirkninger og bidra til å skape et bedre og mer bærekraftig samfunn for oss alle.

Canterra har vokst fra 5 til 12 ansatte siden oppstarten i april 2021. Nå trenger vi enda flere hyggelige, entusiastiske og faglig dyktige kollegaer som trives best når de kan dele sin kompetanse og erfaring med andre.

Hvem søker vi?

Vi ønsker å styrke IT teamet vårt med flere prosjektledere. Vi henvender oss derfor både til dere som har mellom to-tre års erfaring og dere som har mer enn fem års erfaring fra ledelse av IT-prosjekter.  

Du er opptatt av å bidra til å skape entusiasme og trivsel i ditt prosjektteam, og har en sterk gjennomføringsevne.

Du kan gjerne ha teknisk bakgrunn (for eksempel fra systemutvikling, IT-arkitektur, testledelse etc.)

Hovedtyngden av våre kunder er innen helse og offentlig sektor, så det er en fordel om du har erfaring derfra.

Det er et krav at du har relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet – på Master eller Bachelornivå.

Det er positivt om du har relevante sertifiseringer innen prosjektmetodikk, som for eksempel Prince2, Prince2 Agile, Scrum, Prosci eller ACMP.

Du må ha gode kommunikasjonsevner, og beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. 

Hvorfor jobbe i Canterra?

Du vil få mulighet til å jobbe med spennende prosjekter, der du har noe strekke deg etter, med god støtte fra kunnskapsrike og engasjerte kollegaer.

Du får muligheten til å være medeier, og bidra aktivt til selskapets drift og utvikling.

Du blir en del av et meget godt arbeidsmiljø – hvor vi er opptatt av å lykkes sammen.

Du vil få tilgang til et sterkt fagmiljø, hvor vi deler kompetanse og erfaring med hverandre og våre kunder.

Du vil få mulighet til faglig utvikling gjennom oppdrag, aktuelle kurs /sertifiseringer og felles faglige aktiviteter.

Du vil få en god fastlønn og gode personal- og pensjonsforsikringsordninger. I tillegg vil du ta del i vår overskuddsdeling og få utbytte for aksjene du eier.

Vi arrangerer flere faglige og sosiale sammenkomster for våre medarbeidere gjennom året.


Hvis dette treffer deg faglig og personlig vil vi svært gjerne høre fra deg!

Send oss din søknad vedlagt CV til post@canterra.no

Ta gjerne kontakt med May Kristin Engdahl på e-post may.engdahl@canterra.no eller telefon 950 21 290 dersom du har spørsmål angående stillingen.