Vi bistår våre kunder i alle faser av prosjekters utvikling og gjennomføring

 

Våre TJenester

Canterra AS tilbyr utvikling, ledelse og styring av prosjekter som er viktige for virksomheters forretning og omdømme.

Vi bistår i alle faser av prosjekter

 • videreutvikling av ambisjoner og strategier til godt definerte behov, mål og løsninger​
 • forutsigbar og effektiv gjennomføring av valgte prosjekter innenfor avtalte rammer​
 • sikre at prosjektets leveranser tas i bruk på en måte som gir ønskede nytteeffekter​

Vi jobber primært innenfor helse, samferdsel, bygg og offentlig sektor.

Vi er et uavhengig selskap uten bindinger til leverandører eller andre aktører. Vi vil derfor alltid opptre nøytralt når vi bistår i utredninger og gjennomføring av prosjekter, og våre kunder skal alltid kunne stole på at vi forvalter den tillit de gir oss på en trygg og etterrettelig måte.

PROSJEKT-
UTVIKLING

Utredninger og beslutnings­­­støtte knyttet til operasjonalisering av vedtatte ambisjoner og strategier

 • Business case
 • Konseptvalgsutredninger
 • Prosessledelse

PROSJEKT-
gjennomføring

Ledelse og styring av prosjekter og programmer i tråd med avtalte mål og ramme­betingelser

 • Programledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring

PROSJEKT-
evaluering

Kvalitetssikring og gjennom­ganger av prosjektforslag og prosjekter under gjennomføring;

 • Ekstern kvalitetssikring
 • Prosjektrevisjon
 • Prosjektevaluering