Prosjektene Canterra jobber med skal gi positive ringvirkninger og bidra til å skape et bedre og mer bærekraftig samfunn for oss alle

Velkommen til Canterra

Velkommen til Canterra AS – et norsk konsulentselskap som eies av de ansatte, og med gode kollegaer som har bred erfaring fra komplekse prosjekter innen bygg, infrastruktur og teknologi.

Vi er et uavhengig selskap uten bindinger til leverandører eller andre aktører. Vi vil derfor alltid opptre nøytralt når vi bistår i utredninger og gjennomføring av prosjekter, og våre kunder skal alltid kunne stole på at vi forvalter den tillit de gir oss på en trygg og etterrettelig måte.